Kontakt

 

Dane rejestracyjne firmy:
 
Cummins Ltd. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnoscią
Oddział w Polsce
 
31-346 Kraków ul. Stawowa 119
tel. +48 12 661 53 05; +48 12 661 53 25
fax +48 12 661 53 15
 
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia,
XI Wydział Gospodarczy
 
KRS: 0000198879,
REGON: 015682172,
NIP 1060000062
 
Kapitał zakładowy Spółki: 100.000.000 GBP,
Wpłacono 49.900.000 GBP

Prosimy o wybór odpowiedniej lokalizacji