Agregat prądotwórczy - podręcznik

Ten podręcznik stanowi nie tylko instrukcję montażu produktów Cummins. Opisuje również specyfikacje i zastosowania stacjonarnych, chłodzonych płynem, napędzanych silnikami wysokoprężnymi lub benzynowymi, zespołów prądotwórczych – zwanych dalej w tym podręczniku agregatami prądotwórczymi. Składa się on z siedmiu głównych rozdziałów:

  • Projekt wstępny, wpływ obciążenia elektrycznego na wielkość agregatu prądotwórczego, 
  • Dobór urządzeń,
  • Projekt elektryczny,
  • Projekt mechaniczny (3 rozdziały),
  • Załącznik.

Projekt wstępny

Projekt wstępny opisuje wstępne rozważania dla projektu agregatu prądotwórczego. Wymagania dotyczące urządzeń i instalowania będą różne w zależności od powodów zastosowania agregatu i jego zamierzonego wykorzystywania. Podczas projektowania instalacji agregatu prądotwórczego, przeglądanie i zrozumienie tych powodów jest przydatne jako punkt startowy dla projektowania systemu i doborów urządzeń. Wpływ obciążenia elektrycznego na rozmiar agregatu prądotwórczego objaśnia różne rodzaje obciążeń, ich charakterystyki i ich wpływ na rozmiar agregatu prądotwórczego, działanie i dobory urządzeń. Omówiony jest również temat kolejności podłączania obciążeń.

Dobór urządzeń agregatów prądotwórczych, alternatorów, sterowania

Dobór urządzeń objaśnia podstawowe części agregatu prądotwórczego i związanych z nim urządzeń, ich funkcje i zależności, oraz kryteria ich doboru. Omówione tu są charakterystyki funkcjonalne, kryteria doboru i potrzebne urządzenia opcjonalne.

Projekt elektryczny

Projekt elektryczny obejmuje projekt instalacji agregatu prądotwórczego i związanych z nim systemów elektrycznych, ich połączenie z obiektem wraz z tematami obciążenia i zabezpieczenia generatora. Projekt elektryczny i planowanie systemu generowania na miejscu są krytycznie ważne dla prawidłowego działania systemu i niezawodności.

Projekt mechaniczny – układ spalinowy, wentylacyjny i paliwowy

Projekt mechaniczny obejmuje projekt instalacji dla agregatu prądotwórczego i związanych z nim układami mechanicznymi wraz z ich połączeniem z obiektem. Projekt mechaniczny i planowanie systemu generowania na miejscu jest krytycznie ważne dla prawidłowego działania systemu i niezawodności. Tematy obejmują wykonywanie fundamentów i montowanie, układy wydechowe, układy chłodzenia, wentylację, kłady paliwowe, redukcję hałasu, ochronę przeciwpożarową i pomieszczenie dla urządzeń.

Załącznik

Załącznik zawiera szereg przydatnych tematów obejmujących przegląd rozmiarów agregatu prądotwórczego, oprogramowanie dopasowywania rozmiarowego i Power Suite. Zawarte są również omówienia uruchamiania silnika przy obniżonym napięciu i przydatne nawiązania do napięć światowych, uwagi dotyczące obsługi konserwacyjnej, wzory, odwołania do Przepisów i Norm oraz słownik terminów.